Folketingsvalg 5. juni 2019

Statsministeren har udskrevet valg til Folketinget, så den 5. juni 2019 skal danskerne til stemmeurnerne.

Folketingets medlemmer vælges for fire år ad gangen. Den siddende statsminister kan dog når som helst inden for de fire år udskrive nyvalg, dvs. også selvom der ikke er gået fire år. Ved et folketingsvalg skal der vælges 179 medlemmer til Folketinget. Der skal vælges 175 medlemmer i Danmark, to i Grønland og to på Færøerne.

Vælgere, der kan stemme til folketingsvalget, kan enten stemme på et af de opstillede partier, en kandidat, der er opstillet for et parti, eller en kandidat, der er opstillet uden for et parti (løsgænger).

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger. For at have valgret, og dermed kunne stemme, skal du opfylde følgende krav:
- du skal være fyldt 18 år
du skal have dansk statsborgerskab
du skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
du må ikke være umyndig.
Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

Udsendelse af valgkort
Senest fem dage før valget modtager du et valgkort fra kommunen. Valgkortet oplyser bl.a. om, hvor du skal stemme. Hvis du har stemmeret, men ikke har modtaget et valgkort, kan du henvende dig til kommunen. Det kan du også gøre, hvis der står forkerte oplysninger på valgkortet.

Hvis du ønsker at stemme, skal du på valgdagen tage dit valgkort og gå ned til det valgsted, der er angivet på valgkortet og afgive din stemme. Valgstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20, når valget/afstemningen afholdes på en arbejdsdag. 

Befordring til afstemningssteder ved Folketingsvalget den 5. juni 2019
For ældre og gangbesværede tilbyder kommunen transport til afstemningsstedet onsdag den 5. juni 2019.

Personer, der ønsker at gøre brug af dette tilbud, bedes af hensyn til tilrettelæggelsen
af transporten, rette henvendelse til Kørselskontoret tlf.nr. 72577200 mellem 9-12 senest mandag den 3. juni 2019.

Brevstemmeafgivning til Folketingsvalget den 5. juni
Der kan brevstemmes til folketingsvalget fra den 15. maj til den 1. juni på Borgerservice i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup i deres åbningstider. Der kan brevstemmes på Kommunens Biblioteker fra den 15. maj til den 29. maj i bemandede åbningstider.  Der er stillet hjælpemidler til rådighed i form af lup og filtpinde og på Rådhuset i Aabybro er der hæve-/ sænkebord og CC-TV.

Der kan brevstemmes i Borgerservice, Toftevej 43, 9440 Aabybro indenfor den normale åbningstid, som er

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00

Borgerservice i Aabybro holder ekstra åbent for brevstemmer til folketingsvalget:
Lørdag den 18. maj 9-12
Fredag den 24. maj 10-18
Lørdag den 25. maj 9-12
Fredag den 31. maj 8-13

Lørdag den 1. juni 9-16

Der kan tillige brevstemmes på de øvrige Administrationsbygninger i Brovst, Fjerritslev og Pandrup indenfor normal åbningstid på følgende dage

Administrationsbygningen i Fjerritslev hver mandag.
Administrationsbygningen i Brovst hver tirsdag.
Administrationsbygningen i Pandrup hver onsdag.

Borgerservice i Brovst, Fjerritslev og Pandrup holder ekstra åbent: 
Lørdag den 1. juni 9-12

Fornøden legitimation såsom pas, kørekort eller sundhedskort skal forevises.

Hjælpemidler og flytning af afstemningssted i forbindelse med Folketingsvalget
I forbindelse med brevstemmeafgivningen til Folketingsvalget er der i Borgerservice Aabybro, Toftevej 43, Aabybro opsat særskilt hjælpemidler i form af handicapvenlig stemmeboks, hæve-/sænkebord og CCTV. Der er på alle steder, hvor der kan brevstemmes, hjælpemidler i form af lup, filtpinde og led-lamper. Disse hjælpemidler vil også være til stede på alle valgsteder på selve valgdagen.

Samme hjælpemidler vil være til rådighed på valgdagen den 5. juni 2019 på afstemningsstedet i Aabybro, DGI-huset, Jens Møllers Vej 3, Aabybro

Personer med handicap eller nedsat førlighed kan afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen, end der hvor personen er opført på valglisten.
Ønsker man at benytte denne mulighed, skal man rette henvendelse til Borgerservice tlf.nr. 72577777 senest onsdag den 28. maj 2019 kl. 12.00

Brevstemmeafgivning i hjemmet til Folketingsvalget den 5. juni 2019
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed der ikke vil kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i eget hjemmet. Brevstemmeafgivning i hjemmet sker ved, at 2 tilforordnede stemmemodtagere, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen, aflægger besøg hos vælgeren. Henvendelse herom rettes til Borgerservice eller din hjemmehjælper, som udleverer et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan også hentes her: Hent blanket til ansøgning om brevstemmeafgivning i hjemmet
Borgerservice kan kontaktes indenfor normal åbningstid på tlf. nr. 72577777. Ansøgningsskemaet skal returneres senest den 24. maj 2019 kl. 18.00. Borgerservice i Aabybro holder åbent den 24. maj 2019 til kl. 18.00.

Danskere bosat i udlandet
For at kunne stemme til danske valg, skal du som udgangspunkt have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne, men der er undtagelser for:
- personer, som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening
personer, der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af
personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation
personer, som studerer i udlandet
personer, der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet
de pågældendes ægtefælle eller samlever.

Hvis du er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for Danmark, anses du alligevel for at have fast bopæl her, hvis du er rejst ud efter den 1. juli 2000. Statsudsendte anses derfor for at have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne uanset deres ophold i udlandet.

Personer, der opholder sig i udlandet, anses også for at have fast bopæl i Danmark, hvis de har i sinde at vende tilbage inden for to år efter udrejsen og har skrevet under på en erklæring herom. Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i. Ansøg om at komme på valglisten.