Rødhus, Rødhusmindevej 25 - udstykning - landzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 11. februar 2019. Klagefristen er 4 uger.