Løkken, Sinnesvej 42 - etablering af et nyt nedsivningsanlæg - dispensation fra Lokalplan 25-004Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret 24. juli 2020. Klagefristen er 4 uger.