Langeslund, Langeslund Mark 20 - Nyt enfamiliehus - LandzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret d. 11. januar 2019. Klagefristen er 4 uger.