Blokhus, Raappenmark 30 -afstand til skel - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 20. maj 2019. Klagefristen er 4 uger.