Blokhus, På Bakken 19 - øget bebyggelsesprocent og anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensationen her

Afgørelsen er annonceret 12. juni 2019. Klagefristen er 4 uger.