Blokhus, Krylevej 11 - anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 12. oktober 2017. Klagefristen er 4 uger.