Birkelse, Vedsted Kærvej 15 - opførelse af bolig - LandzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 9. oktober 2019. Klagefristen er 4 uger.