Vadum, Gustav Zimmersvej 80 - Opførelse af udhus med en højere bebyggelsesprocent - dispensation fra Lokalplan 3.15Find dispensationen her.


Afgørelsen er annonceret d. 12. oktober 2020. Klagefristen er 4 uger.