Rødhus, Hunetorp Klitvej 107 - bebyggelses orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr.1Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret d. 10. juni 2021. Klagefristen er 4 uger.