Bygge og anlæg - Hvordan kommer man i betragtning til Kommunale B & A udbuds opgaver i Jammerbugten?

På denne side er det muligt som håndværker/entreprenører, at registrerer sig på Jammerbugt Kommunes (JK) leverandørliste. Denne liste vil på sigt danne grundlag for, at blive indbudt/inviteret til at byde på B & A opgaver i JK. Ligeledes er der et link til JKs online udbudsportal Comdia, hvor alle opgaver over 100.000,- plus moms fremadrettet vil blive slået op.

Listen anvendes i forbindelse med JKs bygge- og anlægsopgaver og hvor der indbydes virksomheder fra Jammerbugt Kommune og virksomheder udenfor kommunen jævnfør gældende lovgivning for udbud og konkurrenceudsættelse.

For på sigt at blive indbudt til B & A opgaver skal man være registreret på Comdia leverandørlisten. For at sikre fuld gennemsigtighed vil det fremgår på Comdia, hvilke virksomheder der har været indbudt, har afgivet bud på kommunale byggeprojekter, samt hvem der har vundet den enkelte entreprise.

Listen vil løbende blive opdateret med projekter, som har været udbudt. Det vil fremgå af listen, om der er tale om offentlig eller indbudt licitation, samt prækvalifikation m.m. Det vil ligeledes fremgå af listen, hvilken forvaltning projektet hører under og som man kan kontakte ved evt. spørgsmål.

Listen vil løbende blive udvidet med fagentreprisetyper og virksomheder efterhånden som der kommer flere projekter på.

Link til vejledning om hvordan man opretter sig som leverandør på JKs online udbudsportal - Klik her.

Link til vejledning EFTER man har oprettet sig som leverandør på JKs online udbudsportal - Klik her.

 

Link til Comdia online udbudsportal - Klik her.

Tekniske spørgsmål bedes rettet til Ejendomcenter Jammerbugt: ejendomscenter@jammerbugt.dk

B & A spørgsmål relateret til erhvervs service bedes rettet til Vækst Jammerbugt: flj@jammerbugt.dk  

 

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000